Project Spoorwegbrug

Wist je dat met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen is?

Als hoofdaannemer zorgt Artes Group voor de uitvoering van het verhogen van de spoorbrug over het Albertkanaal in Herentals en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9.10m maakt het in de toekomst mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen.

Als leverancier zijn we enorm trots mee te mogen werken aan het Spoorwegbrug-project.

2023-09-29T13:46:33+00:00